igric

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Dňa 25.5.2018 vošiel v platnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"), ktorý vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Údaje z prihlášok do súťaže IGRIC zhromažďujeme výlučne pre potreby identifikácie osôb zaradených do súťaže o udelenie vyhlásených cien. Rovnako aj  údaje o členoch SFZ a ÚSTT zhromažďujeme výlučne pre potreby komunikácie v rámci jednotlivých združení a zhromažďujeme len nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa. S uvedenými osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu výlučne poverené osoby, ktoré s nimi náležite nakladajú. Zhromaždené osobné údaje z prihlášok do súťaže IGRIC používame výlučne pre potreby vedenia účtovníctva a pre potreby realizácie samotnej súťaže IGRIC. Zhromaždené e-mailové adresy členov SFZ a ÚSTT využívame výlučne na poskytovanie informácii o prebiehajúcich aktivitách v jednotlivých združeniach. Zhromaždené osobné údaje nikomu ďalšiemu neposkytujeme, nevyužívame ich na zasielanie nevyžiadanej pošty ani reklamných ponúk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás kontaktujte poštou, telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje sú uvedené na tejto webstránke pod označením KONTAKT.