AKTUALITY

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní 32. Igric 2021. Nový ročník 33. Igric 2022 sa už pripravuje. Práve prebieha hodnotenie diel do 33. Igrica 2022.
Ako spomienku na predchádzajúci ročník si môžete pozrieť v sekcii Ocenenia Bulletin za rok 2021 alebo v sekcii Video záznam z odovzdávania cien.